Εργο

Ενσωμάτωση μέσω της Κινητικότητας


Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει η ανάγκη για καινοτόμους τρόπους να ενσωματώσουν νέα άτομα με δυσκολίες στην εκπαίδευση και κατάρτιση. Η συμμετοχή σε μια διεθνής προγράμματα κινητικότητας είναι ένας τρόπος να αυξηθεί το κίνητρ και η αυτόεκτίμηση. Επομένως, το έργο του Erasmus+ InMobVET σχεδιάζει να στηρίξει την συμμετοχή των νέων ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο σε προγράμματα κινητικότητας με το να σχεδιάσει:

  • έναν οδηγό για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (κατεβάστε)
  • ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην διαπολιτισμικότητα και
  • ένας διαδικτυακός ιστός “Μετακομίστε στην Ευρώπη”.

Σε αυτή την ιστοσελίδα θα σας ενημερώνουμε τακτικά σχετικά με την πρόοδο του έργου και θα δημοσιεύουμε όλο το υλικό που θα ετοιμάζεται μόλις θα είναι έτοιμο και διαθέσιμο σαν ανοικτή εκπαιδευτική πηγή

Theme: Overlay by Kaira