Ευρωπαϊκή κινητικότητα στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Μια καλή ευκαιρία για όλους τους μαθητές να κερδίσουν επαγγελματικής εμπειρία, να ενισχύσουν τις προσωπικές και κοινωνικές τους δεξιότητες και να βελτιώσουν τη γνώση τους σε ξένες γλώσσες!
Η ομάδα του InMobVET σου προσφέρει δωρέαν εκπαιδευτικές πηγές για εκπαιδευτικούς και μαθητές για να διευκολύνει την οργάνωση των κινητικοτήτων και να βοηθήσει να αξιοποιηθεί στο έπακρο η εμπειρία στο εξωτερικό

Theme: Overlay by Kaira